O LGBT i ideologii

Jeden elegancki pan wygłosił pewną tezę, którą potem inny elegancki pan postanowił wziąć w obronę. W reakcji skupiliśmy się na obronie poszkodowanej, kolejny raz szkalowanej mniejszości. I słusznie.
Umknęło nam jednak to magiczne, jakże ładnie brzmiące, jakże plastyczne, a jednocześnie mało rozumiane, a dzięki temu pojemne słowo – ideologia. Warto się nad nim zastanowić.