O tym, że na szczęście upadł komunizm w mediach

W Polsce upadł komunizm, także w rozumieniu komunistycznego podejścia do przekazu medialnego. Choćby szefostwo Polskiego Radia dwoiło się i troiło, nie ma dziś nawet cienia tej straszliwej władzy, jaką wykorzystano przeciwko Maanamowi w roku 1984.